Støtte til utdanning
Støtte til utdanning PDF Skriv ut E-post
mandag 20. september 2010 17:14

Støtte til utdanning

Gjennom medlemskap i EL & IT Forbundet, og tilknytning til overenskomster, kan du dra nytte av flere ulike typer utdanningsfond. LOs utdanningsfond, LO Stats utdanningsfond, WA-fondet, og utdanningsfondene knyttet til Elektronikkoverenskomstenog SAMFO-overenskomsten, gir medlemmer eller grupper av medlemmer direkte økonomisk støtte til etter- og videreutdanning. I KS-området er det en særavtale for EVU, og Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) har et eget utdanningsfond.


 • Utdanningsfond gjennom SAMFO-overenskomsten

  Fondets formål er å gi tilskudd til deltakelse på kurs, konferanser og etterutdanning innenfor det kompetanseområde som er aktuelt for serviceelektroniker.

 • Utdanningsfond gjennom overenskomst Elektronikkforbundet

  Fondets formål er å gi tilskudd til deltakelse på kurs, konferanser og etterutdanning innenfor det kompetanseområde som er aktuelt for verkstedet.
 • Utdanningsfond gjennom Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

  EL & IT Forbundets medlemmer som går Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK), har et eget utdanningsfond. Fondet gir støtte til pedagogisk og praktisk kvalitetssikrede kurs. Statutter og søknadsskjema finner du som linker i dokumentet.

 • LO Stats utdanningsstipend

  LO Stats utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte.
 • LOs utdanningsfond - retningslinjer og satser

  LOs utdanningsfond har som formål å gjennomføre eller støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte som har rettigheter i fondet. Rettighetene er knyttet til de tariffområder som finansierte Lavlønnsfondet og den forlengede trekkordning 2. og 3. kvartal 1990.
 • Satser for barnepass i forbindelse med kurs/konferanser

  Landsstyret har vedtatt egne satser for barnepass for medlemmer som vil delta på kurs og konferanser i regi av forbundet. Årsaken til endringen er at de opprinnelige satsene, som er AOFs sine satser, er så lave at de kan hindre medlemmer/forsørgere i å være med.
 • Forbundets minnefond William Andersen

  Fondet er til minne om William Andersen som døde i tysk fangenskap under krigen 1940 - 45. Minnefondet bidrar til opplæring og utvikling av medlemmer i EL & IT Forbundet.
 • Forbundets minnefond Bjarne Klafstad

  Fondets formål er å gi stipend til medlemmer i EL & IT Forbundet som ønsker å delta i opplæring/utviklingstiltak innen fagbevegelsen i inn- og utland, og som ikke kommer inn under reglene om stipend/stønad fra studie- og opplæringsfondet i AOF eller andre tilsvarende stønadsordninger.
 

Nyhetsbrev