Nyheter

Nordisk nettverkskonferanse for energibransjen

16-18. april avholdes Nordisk Nettverkskonferanse 2010 i Drammen. Konferansens formål er å vedlikeholde og utvikle nettverket mellom lokale tillitsvalgte og ansatte i forbundene innen energibransjen i Norden.

Les mer …
 

79 800 uten jobb

Nesten 79 800 personer er nå registrert som helt arbeidsløse hos NAV. Det utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er vel 21 400 midlertidig sysselsatt på ulike arbeidsmarkedstiltak. Arbeidsløsheten vokste med 600 personer i mars om en justerer for vanlige sesongvariasjoner. For tredje måned på rad er dermed flere enn 100 000 personer uten ordinært arbeid.

Les mer …
 

Overenskomst for bemanningsbransjen på plass

LO og NHO har blitt enige om en midleritidig overenskomst for bemanningsbransjen. Den midlertidige avtalen gjelder fra 1. mai 2010 og fram til EUs vikarbyrådirektiv er implementert i norsk lov.

Les mer …
 

Vårens vervekampanje har startet!

Vårens vervekampanje er i gang fra og med 1. mars og avsluttes 31. mai. Vervepremien er en multimediapakke fra Samsung til en verdi av 15 000 kroner. Pakken består av en 37 tommer LED-TV, en DVD-opptaker og et digitalt videokamera.

Les mer …
 

Forbundet bevilger penger til Haiti

EL & IT Forbundet har bevilget 10 000 kroner til Haiti. Pengene kanaliseres gjennom Norsk Folkehjelp til Solidar, et europeisk nettverk av folkehjelpsorganisasjoner som folkehjelpa arbeider tett med.

Les mer …
 
Side 7 av 7

Nyhetsbrev