Nyheter

Utvalgsarbeid i gang

Forhandlingene for Landsoverenskomsten for elektrofagene startet i går i plenum med innledning fra begge forhandlingslederne; Jostein Skree, Norsk Teknologi og Hans O. Felix, EL & IT Forbundet.

Partene ble deretter enige om å nedsette 3 utvalg som skal se på de forskjellige krav/motkrav:

Utvalg 1: §§ 3 og, samt akkord

Utvalg 2: § 9 og offshoreavtalen

Utvalg 3: Bemanningsselskaper og resten av LOK

Utvalgsarbeidet starter i dag og skal være avsluttet til lunsj i morgen, onsdag 25. april.

Deretter fortsetter forhandlingene, hovedsak i engere utvalg (4 fra hver av partene). Målsettingen er å komme i mål i løpet av fredag 27. april.

Forbundets forhandlingsutvalg består av:

Odd-Helge Reppe
Terje Aaberg
Øivind Wallentinsen
Jonny Breivik
Leif Olsen
Karsten Bøe
Hans Petter Hverven
Bjørn Tore Fremgården
Gjestad Geir
Kim Andre Arnesen

Fra forbundskontoret:
Hans O Felix, forbundsleder og forhandlingsleder
Jan Olav Andersen, leder av Forhandlingsavdelingen
Jan Aasarmoen, forbundssekretær
Trond Løvstakken, forbundssekretær
Dag Langer Andersen, forbundssekretær
Dagfinn A. Svanøe, ungdomssekretær

 

Energiutvalgets innstilling

Energiutvalget har lagt fram sin innstilling ”Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø”. Utvalget vektlegger at energiforsyningen må være sikker, miljøvennlig og skal legge til rette for verdiskaping og sysselsetting i hele landet.

Utvalget har gjort en omfattende jobb med å analysere erfaringene fra de senere årene og de ytre rammevilkårene som norsk energiproduksjon og forbruk står overfor, og hvordan det framtidige energisystem kan utformes.

 

Nettmeldingen lagt frem

- Vi har behov for store investeringer i nettet for å sikre verdiskaping og forsyningssikkerhet i hele landet, samt tilrettelegge for utbygging av fornybar energi, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe da nettmeldingen ”Vi bygger Norge ble lagt fram.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har lagt fram nettmeldingen ”Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet” (Stortingsmelding 14 (2011-2012). I meldingen presenterer regjeringen forslag for utbygging og investeringer i det sentrale overføringsnettet for strøm.

 

Tømmervik er månedens verver

Øystein Tømmervik fra Elektromontørenes Forening i Oslo og Akershus er denne periodens beste verver med 37 vervede medlemmer. Dette er et svært godt resultat.

I forbindelse med Verveåret 2012 premierer forbundet hver måned det medlem som verver flest nye medlemmer.

På grunn av at kampanjen ikke startet før midten av januar er ververesultatet for januar og februar slått sammen.

 

1881 legger ned avdelingen i Lærdal

Opplysningen 1881 AS vil legge ned avdelingen i Lærdal 1. april. Avdelingen har i dag 28 ansatte som besvarer henvendelser på nummer 1881 samt har ansvar for ruteopplysningstjenesten 177 Sogn og Fjordane.

EL & IT Forbundet reagerer sterkt på at eierne ikke viser større samfunnsansvar i denne saken, sier forbundssekretær Reidunn Wahl. Alle parter vet hvor viktige disse arbeidsplassene er for lokalsamfunnet.

Les mer …
 
Side 5 av 7

Nyhetsbrev