Nyheter

Kompetanseforskriften – veiledning for tillitsvalgte

I heftet gjennomgås forskriften og det gis korte kommentarer om bestemmelsene slik forbundet mener de må forstås, samtidig som forbundets
posisjoner klargjøres.

Les mer …
 

”Jobb med Energi 2012”

Energi Norge og EL & IT Forbundet inviterer til energibransjens årlige samling ”Jobb med energi”. Jobb med energi er en arena for erfaringsutveksling og læring hvor formålet er å øke kvaliteten på gjennomføringen av læretiden i bedrift. Samlingene er en kombinasjon av innledende foredrag, gruppeoppgaver og diskusjon. Tilbake meldingene fra tidligere år er svært gode.

Les mer …
 

Arbeidslivets kunnskapsportal

Arbeidslivet.no er en nettbasert kunnskapsportal om og for arbeidslivet for tillitsvalgte, medlemmer, arbeidsgivere, politiske beslutningstakere og media. Nettsiden skal formidle nyheter, forskning, fakta, statistikk og meninger om utvalgte arbeidslivstema på en lett tilgjengelig måte.
Arbeidslivet.no er et samarbeidsprosjekt mellom LO, Fafo og LO Media. Redaksjonen er sammensatt av representanter fra disse tre aktørene. Koordineringsansvaret ligger hos LO.

RSS http://www.arbeidslivet.no/System/RSS

Facebook: www.facebook.com/arbeidslivet

Twitter: www.twitter.com/arbeidslivet

 

76 fagorganiserte drept i 2011

Fagforeningsrettigheter trues over hele verden og hushjelper er de mest sårbare. Det avdekker en urovekkende rapport, som også viser at 76 fagorganisert ble myrdet i fjor. 2011 var et vanskelig og farlig år for arbeidstakere over hele verden, men spesielt for dem som våget å stå opp for sine faglige rettigheter overfor oppsigelse, arrestasjon, fengsling og død. Det er bildet som kommer fram i den årlige undersøkelsen til den Internasjonale faglige samorganisasjon (ITUC). 2011-undersøkelsen omfatter 143 land.
Les mer på forbundets hjemmeside. 

 

Håndbok om innleie – LOK-området

Etter forslag fra landstariffkonferansen vedtok Installasjonsutvalget at det skulle nedsettes et utvalg som skulle ha som oppgave å iverksette aktiviteter/kampanjer ang. faste stillinger kontra bruk av vikarer. Utvalget har bestått av Jan Henrik Larsen, Nina Farnes-Hansen, Jonny Breivik, Geir Gjestad, Atle Rasmussen og Arne Nesheim.

Les mer …
 
Flere artikler …
Side 4 av 7

Nyhetsbrev