Nyheter

Iverksettelse av sympatistreik

Vår medlemmer i Atea har streiket i ei uke for det rettmessige kravet om en tariffavtale.

Les mer …
 

Ang varselet streik i Atea AS

EL & IT Forbundet har varslet streik for i underkant av 100 medlemmer i Atea AS fra arbeidsdagens
start mandag 29. april.

Les mer …
 

EL & IT Forbundet informerer om konflikten med Atea

Styreleder i Atea AS, Steinar Sønsteby, har sendt ut informasjon til sine kunder vedrørende EL & IT Forbundets arbeid for å få opprettet tariffavtale. Ateas informasjon inneholder dessverre en del påstander som ikke er riktige. EL & IT Forbundet har derfor funnet det nødvendig å korrigere enkelte av Sønstebys påstander.

Les mer …
 

Norsk vannkraft i media

Hjemfallsordningen og eierskap til norsk vannkraft har vært
tema i media de siste dagene. Bakgrunnen er Høyres og Frps forslag til partiprogram
for kommende stortingsperiode.

elogit.no
ligger det en kommentar med forbundets ståsted.

 

Du er med på å bestemme viktige krav!

For tredje gang gjennomfører LO en åpen debatt for sine 880 000 medlemmer. Debatten, hva medlemmene mener og foreslår som viktige
saker, danner bakgrunn for hva LO-kongressen i 2013 skal kreve svar på av de politiske partiene. Partienes svar skal være klare før stortingsvalget i
september 2013.

Les mer …
 
Side 3 av 7

Nyhetsbrev