Nyheter 79 800 uten jobb
79 800 uten jobb PDF Skriv ut E-post
mandag 05. april 2010 23:00

Nesten 79 800 personer er nå registrert som helt arbeidsløse hos NAV. Det utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er vel 21 400 midlertidig sysselsatt på ulike arbeidsmarkedstiltak. Arbeidsløsheten vokste med 600 personer i mars om en justerer for vanlige sesongvariasjoner. For tredje måned på rad er dermed flere enn 100 000 personer uten ordinært arbeid.

Demonstrerer mot Datalagringsdirektivet 10.april
Lørdag 10.april kl. 11.30 - 13.00 blir det demonstrasjoner mot datalagringsdirektivet både i Oslo og Bergen. Demonstrasjonene arrangeres av Stopp Datalagringsdirektivet (Stopp DLD).
Stopp DLD er en tverrpolitisk uavhengig kampanjeorganisasjon som har som formål å spre informasjon om datalagringsdirektivets negative konsekvenser for personvernet, og å hindre at direktivet blir tatt inn i norsk lov. Forbundsleder Hans O. Felix sitter i styret for organisasjonen.

Lovforslag om drøfting av vikarer
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har fremmet lovforslag om plikt for arbeidsgiver til å drøfte bruk av midlertidige ansettelser i virksomheten med de tillitsvalgte minst en gang i året.
I forslaget legges det opp til at Arbeidstilsynet skal følge opp drøftingsplikten for å sikre at selve drøftingsprosessen gjennomføres.

Les mer på hjemmesida til forbundet.
Arbeidstakerrett inn i handelsavtalene
På norsk initiativ er det opprettet en arbeidsgruppe i EFTA som skal utrede hvordan arbeidstakerrettigheter skal behandles i framtidige EFTA-handelsavtaler.
- Regjeringen har bestemt at Norge skal arbeide for økt fokus på arbeidstakerrettigheter i framtidige handelsavtaler, både de som inngås gjennom EFTA-samarbeidet og de vi inngår bilateralt, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.
Les mer på elogit.no.

 

Nyhetsbrev