Nyheter Distriktsinfo 01.2013
Distriktsinfo 01.2013 PDF Skriv ut E-post
mandag 23. september 2013 10:03

Rutiner ved permittering.
De tillitsvalgte skal gjennomføre møte med bedriften og skrive protokoll.
Du som er permittert skal ha 14 dagers varsel før du går ut i permittering.
Første dagen du er permittert skal du melde deg arbeidsledig hos NAV.
Henvendelsen skal være til det NAV kontor hvor bedriften har sine kontorer.
For reisemontører har noen bedrifter levert liste over permitterte til NAV
kontoret. En kan da henvende seg på telefon og sende inn nødvendig
dokumentasjon.
Når du blir permittert skal du ha 10 dager betalt av arbeidsgiver.
Disse dagene skal du ikke arbeide. Så får du 3 ventedager uten noen form
for betaling. Du mottar så arbeidsledighets trygd fra NAV.
Kontingent:
Som permittert medlem har du fri kontingent.
For å dokumentere at du er arbeidsledig skal distriktskontoret har kopi av dine
utbetalinger / vedtak fra NAV.
Forsikring:
Forsikring er du fritatt for i 8 uker. Så må du betale forsikring. Regning blir
sendt fra Oslo.
Innsending av dokumentasjon på at du er permittert(permitterings varselet) og
dokumentasjon på at du er arbeidsledig sendes til distriktskontoret.
Det kan sendes pr. brev eller e-post.
Endring i bemanning ved distriktskontoret.
Distriktssekretær Are Solli, vil fratre sin stilling 01.10.2013.
Ny ansettelsesprosess er satt i gang og er under behandling.
Informasjon vil bli sendt ut så fort det foreligger en avgjørelse i saken.
Hjemmeside under oppdatering
Vår hjemmeside er under oppdatering, vi beklager eventuelle problemer dette kan medføre.
Undersøkelse
I perioden 5. september til 5. oktober 2013 pågår en undersøkelse i forbundet om erfaringer
med de ulike rotasjonsordningene på land.
Hensikten er å få en direkte tilbakemelding om dagens status
og hvilke ønsker og utfordringer vi må/ bør prioritere framover.
Olje- og anleggsutvalget i forbundet ber om at distrikter, fagforeninger, klubber, tillitsvalgte
og medlemmer er behjelpelige med å spre undersøkelsen for å få så mange svar som mulig.
Svarene behandles anonymt og det mellom tre til fem minutter å svare på undersøkelsen.

OBS: husk å melde fra til oss ved endring av arbeidsgiver / arbeidssituasjon,
flytting e.l.

 

Nyhetsbrev