Nyheter Sympatistreik i EL & IT Forbundet
Sympatistreik i EL & IT Forbundet PDF Skriv ut E-post
tirsdag 07. mai 2013 12:45

Sympatistreik for våre Atea-medlemmer ble iverksatt 7. mai. I sympatistreiken er det tatt ut 600 medlemmer i BKK AS, Eidsiva Energi, Skagerak Energi, Troms Kraft og Relacom AS.

Forbundets medlemmer i IKT-selskapet Atea AS gikk ut i streik 29. april. Forbundet og selskapet hadde i forkant vært gjennom en lang prosess, oppstart 2011, med forhandlinger, mekling og avklaring i Arbeidsretten
om retten til å streike. Den saken vant forbundet og var en viktig avgjørelse for å kunne gå videre for å kjempe for en tariffavtale og å sikre AFP.


Atea AS er ikke tilknyttet noen arbeidsgiverforening og har stått steilt på at det ikke ønsker å opprette en tariffavtale. Det virker som om motstand om å opprette tariffavtale er et særnorsk fenomen.
Både fagbevegelsen i Danmark, Finland og Sverige har tariffavtale for Ateas virksomhet der.

En tariffavtale handler om mer enn lønn. Det handler om arbeidstid, trygghet, påvirkning og retten til å bli hørt. En avtale gir ansatte innflytelse gjennom sin tillitsvalgt; innflytelse om hva som skjer i bedriften
og hvordan eventuelle vanskelige prosesser skal gjennomføres etter lov- og avtaleverk.

I Norge er normalen at ansatte i virksomheter omfattes av en tariffavtale.


Hvorfor streik?

Denne kampen handler derfor om mer enn en enkel tariffavtale. Den handler om hvilket arbeidsliv vi ønsker i Norge. En tariffavtale er grunnlaget for et ryddig og rettferdig arbeidsliv med
medbestemmelse for arbeidstakere. I de siste årene ser vi en utvikling i en del selskaper/bransjer som utfordrer fagbevegelsen. Dette er en utvikling vi ser over hele
Europa og som har blitt tydeligere og sterkere under den økonomiske krisen. For oss betyr det at vår samfunnsmodell, der trepartssamarbeidet står sentralt, blir utfordret.

Det er ett av grunnlagene for iverksettelse av sympatistreik. Vi skal synliggjøre overfor Atea, deres samarbeidspartnere, oppdragsgivere, andre selskaper som nekter avtaleinngåelse og opinionen om at
det i dagens arbeidsliv både må kjempes, og at det kjempes, for en rettighet om et organisert arbeidsliv.

Forbundet har tatt ut medlemmer i disse selskapene av geografiske hensyn og fordi dette er selskaper som enten har en driftsavtale med Atea eller har samarbeidsavtale som leverandør. Gjennom sympatistreik
forsterkes konflikten, synligheten og oppmerksomheten.

Det er allerede varslet opptrapping etter regelverket og fra 14. mai går også forbundets medlemmer i Haugaland Kraft, Lyse Energi og Statnett ut i sympatistreik.

Hvem som er tatt ut og eventuelt i hvilke selskaper i energikonsern, er avgjort av det lokale organisasjonsleddet; klubben i hvert enkelt selskap.

Opptreden under streik
Medlemmer som er tatt ut i sympatistreik skal opptre som om det er en vanlig streik. De streikende skal bruke de vanlige gule streikevestene, som distriktskontorene våre administrerer. Det er også laget to
løpesedler, som er sendt ut til kontaktpersoner i de aktuelle klubbene/distriktene.

Streikebidrag utbetales etter vedtatte retningslinjer og håndteres fra forbundskontoret. Informasjon om retningslinjer/økonomisk størrelse sendes til klubbene og distriktene.

___________________________________________________________________

Om Atea AS
Atea AS er en stor børsnotert IT-bedrift med hovedkontor på Bryn i Oslo. Bedriften har vokst i takt med den teknologiske utviklingen og er i dag den ledende leverandøren av
IT-infrastruktur i Norge, Norden og Baltikum. I europeisk sammenheng er Atea den nest største aktøren i denne sektoren. Mange offentlige eide bedrifter/virksomheter/etater
i stat, fylke og kommuner, samt noen av fagbevegelsen sine egne organisasjonsledd, er kunder hos Atea AS.

Fra sin begynnelse som Merkantildata, til dagens konsern med ca 1 700 ansatte, har Atea AS vokst blant annet gjennom oppkjøp av andre IT-bedrifter.

I 2010 kjøpte Atea opp bedriften Umoe IKT AS der EL & IT Forbundet hadde mange medlemmer og en tariffavtale.
 

Nyhetsbrev