Info Tillitsvalgt

Tariff informasjonNytt akkordprogram på web

Det er nå lagt ut en oppdatert versjon av akkordprogrammet etter tariffoppgjøret i 2012. Det jobbes videre med en ny versjon av programmet hvor vi forsøker å ivareta de tilbakemeldingene vi har fått.
Link til programmet. 

 

Trykking av Landsoverenskomsten

I år har forbundet etter å ha hentet inn tilbud fra flere leverandører valg å trykke alle våre overenskomster hos LO Media.

Les mer …
 

Ja i uravstemning LOK

Uravstemningen er avsluttet for Landsoverenskomsten for elektrofagene.

Riksmeklerens forslag er dermed akseptert.

Les mer …
 

Ja i uravstemning for IKT-overenskomsten

Resultatet av uravstemning for IKT-overenskomsten mellom NHO og LO/EL & IT Forbundet er klart.

Valgdeltakelsen var bare i overkant av 40 prosent og dermed ikke høy nok til at uravstemningen er bindende. Resultatet måtte derfor endelig godkjennes av LO.

EL & IT Forbundet er skuffet over den lave valgdeltakelsen, men den høye andelen ja-stemmer blant dem som stemte er svært gledelig. Av de som deltok var det nesten 90 prosent som stemte ja.

 

Lønnsstatistikk LOK – SSB-oppsett

§ 16.7 i Landsoverenskomsten

Så langt har vi heller ikke i år mottatt noen statistikk fra Norsk Teknologi slik NT etter bestemmelsen i § 16.7 er forpliktet til. Vi skal selvsagt purre på Norsk Teknologi for å få statistikken, men i forrige tariffperiode har så vi ingen slik statistikk.

Les mer …
 
Side 2 av 5

Nyhetsbrev