Info Tillitsvalgt

Tariff informasjonOversikt kravoverlevering og forhandlinger

Her finner du tidspunkt for kravoverlevering, forhandlinger og overenskomstenes utløpsdato. Under oversikten er det viktig informasjon om ”Min side”.

Les mer …
 

Informasjon om ny pensjonsreform

NAV starter denne uka en omfattende informasjonskampanje om den nye pensjonsreformen. Alle som er født f.o.m. 1944 – 1948 (totalt 190 000 mennesker) får tilsendt informasjonsbrev og brosjyre om ny alderspensjon fra folketrygden.

Les mer …
 

Spekter-oppgjøret

Enighet i A-delsforhandlingene. Oppgjøret fortsetter i fase 2.

Les mer …
 

Energioverenskomsten KS Bedrift

Om lønnsoppgjøret og to viktige protokoller 

Les mer …
 
Side 5 av 5

Nyhetsbrev