Info Tillitsvalgt IKT/andre

IKT/andre - nyheter

A-delsforhandlingene i Spekter i havn

E-post Skriv ut PDF

Første del av tariffoppgjøret mellom LO Stat og Spekter er i havn. Nå venter nye forhandlinger ute i den enkelte virksomhet.

Alle temaene som forhandlingsutvalget i EL & IT Forbundet hadde foreslått overfor LO Stat, var tatt inn i kravdokumentet og var tema for forhandlingene.

De sentrale resultatene:

  • Økonomi: Et generelt tillegg på 2 438 kroner.
  • Lavtlønn/likelønn: Partene er enige om at partene i den enkelte virksomhet skal legge vekt på lavlønn/likestilling/likelønn og hensynet til langtidsutdannede i den virksomhetsvise lønnsfastsettelsen. Med lavlønte menes de som tjener 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn eller lavere.
  • Ubekvem tid /helg: LO Stat varslet at følgende temaer blir gjenstand for krav under A2/B-dels forhandlingene: - bedret godtgjøring for arbeid på ubekvem tid/helg.
  • Innleie: Resultatet fra frontfaget.
  • Seniorpolitikk: ....er det viktig at partene lokalt drøfter aktuelle virkemidler som vil bidra i denne forbindelse.
  • Utredning trekkordning/sluttvederlag til senior arbeidstakere som mister rett til AFP: Partene er enige om å utrede spørsmålet i avtaleperioden.

Frister B-delsforhandlingene

Behov for bistand i område 1-3 og 6-7 varsles innen fredag 27. april. Frist for lokale forhandlinger i de samme områdene er 1-3 og 6-8 er satt til fredag 4. mai.

Behov for bistand i område 9 skal varsles innen mandag 7. mai. Frist for lokale forhandlinger i samme område er onsdag 16. mai.

I område 4 Lovisenberg og 10 Helseforetak fastsettes frister på et senere tidspunkt. For område 5 Nettbuss gjennomføres forhandlingene 2. - 4. mai.

 

Energioverenskomsten KS Bedrift

E-post Skriv ut PDF

Om lønnsoppgjøret og to viktige protokoller 

Les mer …
 
Side 2 av 2

Nyhetsbrev