Info Tillitsvalgt IKT/andre Energioverenskomsten KS Bedrift
Energioverenskomsten KS Bedrift PDF Skriv ut E-post
mandag 11. juni 2007 23:00

Om lønnsoppgjøret og to viktige protokoller 

 

I forbindelse med lønnsoppgjøret vil KS Bedrift sende ut en veiledning til energiselskapene om hvordan utbetaling av ferielønn i juni skal forstås på bakgrunn av oppgjøret. Fordi det skal være en etterbetaling fra 1. april og den 5. ferieuka, vil den enkelte månedslønte arbeidstaker oppdage at det står en liten minuspost på lønnsslippen. Denne lar seg forklare gjennom et regnestykke vi ikke gjengir her, men som kommer i den nevnte veiledningen. Vi oppfordrer derfor våre tillitsvalgte til å kontakte sine respektive lønningskontorer for orientering.

KS veiledning vedlegges.

Prøveordning for arbeidstidsordning med rotasjon inngått i KS bedrift
På grunn av pågang fra enkelte energiselskaper har de sentrale parter besluttet å inngå en prøveordning for en arbeidstidsordning med rotasjon. Som det framgår av protokollen, skal hver enkelt søknad om slik arbeidstidsordning godkjennes av de sentrale partene. KS Bedrift vurderer i disse dager et søknadsskjema som, når vi er enige, legges ut på de respektive nettsider.


Lokale forhandlinger 2007 – viktig protokoll inngått
I forbindelse med tvistebehandling etter det lokale lønnsoppgjøret i 2006 har de sentrale parter inngått en protokoll, som blir et svært viktig hjelpemiddel for våre tillitsvalgte ute. Flere av dere har meldt at de lokale arbeidsgiverne i sine tilbud ved de lokale forhandlingene driver med kompliserte regneøvelser. Ett eksempel er at man regner om det sentrale tillegget på de enkelte fagforeninger innen bedriften, og bruker dette som argument for hvorfor f. eks. NITO skal ha mer enn andre i lokal pott. Dette er selvfølgelig feil. Det er ikke EL & IT klubbenes oppgave her i livet å ”betale” lokalt for noe f. eks. NITO har sagt nei til sentralt.
Denne typen tilbud er det ikke tillatt å gi. Protokollen innebærer at den lokale arbeidsgiver har plikt til å kun tilby en ren lokal pott.

 

Nyhetsbrev