Info Tillitsvalgt IKT/andre Forhandlingsløsning for IKT-overenskomsten
Forhandlingsløsning for IKT-overenskomsten PDF Skriv ut E-post
fredag 25. mai 2012 08:44

Tarifforhandlingene på IKT-overenskomsten med NHO ble avsluttet i natt med et anbefalt resultat.EL & IT Forbundet har i forhandlingene fått gjennomslag for noen av de høyest prioriterte kravene til revisjonen av den nye IKT Overenskomsten.

 Vesentlig forbedring av minstelønnssatsene

  • Eget tillegg for arbeidstakere med mer enn fem års tjeneste
  • Implementering av resultatet fra frontfagene vedrørende innleie, omsorgspermisjon og korte velferdspermisjoner
  • Kr. 1,25 i generelt tillegg til alle med virkning fra 1. april 2012
  • Økning av minimumssatsene for ubekvem arbeidstid med 8 prosent
  • Utvidet tilgang til lønnsopplysninger i forbindelse med lokale forhandlinger
  • Partsammensatt utvalg for å vurdere spørsmålet om avtale for offshorearbeid

Minstelønnssatsene

Vi er spesielt fornøyd med endringen i minstelønnssatsene. For det første er definisjonen av fagarbeider endret fra ”Stillinger hvor bedriften krever fagbrev” til ”Arbeider med relevant fagbrev”. Minstelønnssatsene er øket fra 8 – 12,8 prosent i forhold til satsene fra 2010. For de med mer enn fem års tjeneste vil effekten av endinger i minstelønnssatsen være fra 12,8 – 20,6 prosent.

Innleie

Det kom også på plass gode ordninger i denne bransjen for å sikre likebehandling av innleide fra bemanningsforetak og vikarbyråer. Det er vi fornøyd med.

Uravstemning

Resultatet blir nå sendt ut til uravstemning og et samlet forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet. Nærmere informasjon om uravstemningen kommer senere.

 

Nyhetsbrev