Info Tillitsvalgt IKT/andre Uravstemning hovedoppgjøret LOK 2012
Uravstemning hovedoppgjøret LOK 2012 PDF Skriv ut E-post
onsdag 23. mai 2012 07:18

Uravstemningsheftet

Heftet er lagt ut på forbundets hjemmeside og på ”Min side”. I tillegg er det sendt ut til fagforeningene/distriktene på e-post.
 

Heftet er satt i produksjon og blir sendt til fagforeningene/distriktene når det er ferdig.

Uravstemning

Frist for innmelding av resultat i uravstemning til forbundet er 21. juni kl 10.00.

Forbundet har frist til riksmekler samme dag. Fristen kl 10.00 er derfor absolutt siste frist!

Det enkelte fagforening/distrikt må selv sette fristen slik at de rekker å melde fra til forbundet innen fristen.

Vedlagt følger meldeseddel som skal benyttes ved innmelding av resultatet.

Om gjennomføring av avstemningen

Det enkelte fagforening/distrikt og alle tillitsvalgte må bidra til at det blir størst mulig oppslutning om uravstemningen.

Klubbene må minnes på om reglene i hovedavtalen § 6-7 om muligheten for å avholde medlemsmøter i arbeidstiden for å gjennomføre uravstemning.

 

Nyhetsbrev