Info Tillitsvalgt IKT/andre Solid løft for fagarbeidere i Relacom
Solid løft for fagarbeidere i Relacom PDF Skriv ut E-post
mandag 07. mai 2012 09:39

Torsdag 3. mai ble partene enige om oppgjøret i Relacom. Klubben er godt fornøyd med nivåløftet for fagarbeider med mer enn 8 års ansiennitet. Det var den viktigste prioriteringa til EL & IT Klubb Relacom.

Mer om resultatene i B-delsforhandlingene

 • Minimum årslønn for en fagarbeider etter 8 års ansiennitet blir 390 000 kroner. Oppnåelsen skjer etappevis; i år og i 2013.
 • Fagarbeidere med mer enn 8 års ansiennitet, og høyere lønn enn gjennomsnittet i denne gruppen, skal uansett ha minimum 8 000 kroner i tillegg.
 • Det gis et generelt tillegg, inkl. A-delstillegget, på 8 000 kroner til alle andre stillingsgrupper.
 • For fagarbeidere med mindre enn 8 års ansiennitet vil mange få et løft ved at minstelønnssatsene heves med 15 000 kroner til 345 000 kroner for nyutdannet fagarbeider, og med 20 000 kroner til 355 000 kroner for fagarbeider med 4-8 års ansiennitet. I denne gruppen skal alle ha minimum 5 000 kroner i generelt tillegg.
 • Beregningsgrunnlaget for lærlinger er 355 000 kroner fra 1. april 2012.
 • Det settes av 1,5 millioner til pott for individuelle tillegg hvor fordelinga skal avtales mellom partene.
 • Det skal etableres et fast partssammensatt opplæringsutvalg i bedriften og ved ansettelse av ufaglært arbeidskraft skal det gis et tilbud om å ta fagbrev.
 • Et partssammensatt utvalg skal samarbeide om seniorpolitikk.
 • Avtaleretten på tjenestepensjonsordningen videreføres.

  Fullstendig resultat kan leses i protokollen på Klubbavisa.no 
 

Nyhetsbrev