Info Tillitsvalgt IKT/andre Oppgjøret klart for Stiftelsen Telemuseet
Oppgjøret klart for Stiftelsen Telemuseet PDF Skriv ut E-post
mandag 07. mai 2012 09:36

B-delsforhandlingene i Spekter for Stiftelsen Telemuseet ble ferdige denne uken. Økonomisk gir oppgjøret et generelt tillegg på 10 000 kroner, inkl. A-delstillegget.

Andre framforhandlede løsninger:

  • Endringer i pensjonsordning og forsikringsordning skal kun skje ved enighet mellom partene i tariffperioden.
  • Korte velferdspermisjoner gis til behandling/kontroll hos tannlegespesialist og for behandling hos fysioterapeut/kiropraktor når trygden gir stønad til behandlingen.
  • Partene er enige om å utarbeide en avtale om seniorpolitikk.
  • I tillegg til det generelle tillegget gis det et lavtlønnstillegg på 0,50 kroner per time til arbeidstakere med årslønn som er lik eller lavere enn 352 620 kroner per år.
  • Det gis et justeringstillegg til teknisk assistent på 3 000 kroner (fulltidsstilling).
  • Det gis et tillegg på 5 000 kroner til fotograf.
  • Kronesatsen for helgetillegg økes med 4 kroner.
  • Det er også enighet om at ingen ansatte i lønnsgruppe 2-8 med mer enn 10 års ansiennitet skal tjene under 300 000 kroner (fulltidsstilling).
 

Nyhetsbrev