Info Tillitsvalgt IKT/andre A-delsforhandlingene i Spekter i havn
A-delsforhandlingene i Spekter i havn PDF Skriv ut E-post
tirsdag 24. april 2012 09:22
Artikkelindeks
A-delsforhandlingene i Spekter i havn
Side 2
Alle sider

Første del av tariffoppgjøret mellom LO Stat og Spekter er i havn. Nå venter nye forhandlinger ute i den enkelte virksomhet.

Alle temaene som forhandlingsutvalget i EL & IT Forbundet hadde foreslått overfor LO Stat, var tatt inn i kravdokumentet og var tema for forhandlingene.

De sentrale resultatene:

  • Økonomi: Et generelt tillegg på 2 438 kroner.
  • Lavtlønn/likelønn: Partene er enige om at partene i den enkelte virksomhet skal legge vekt på lavlønn/likestilling/likelønn og hensynet til langtidsutdannede i den virksomhetsvise lønnsfastsettelsen. Med lavlønte menes de som tjener 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn eller lavere.
  • Ubekvem tid /helg: LO Stat varslet at følgende temaer blir gjenstand for krav under A2/B-dels forhandlingene: - bedret godtgjøring for arbeid på ubekvem tid/helg.
  • Innleie: Resultatet fra frontfaget.
  • Seniorpolitikk: ....er det viktig at partene lokalt drøfter aktuelle virkemidler som vil bidra i denne forbindelse.
  • Utredning trekkordning/sluttvederlag til senior arbeidstakere som mister rett til AFP: Partene er enige om å utrede spørsmålet i avtaleperioden.


 

Nyhetsbrev