Info Tillitsvalgt IKT/andre

IKT/andre - nyheter

Ja i uravstemning for IKT-overenskomsten

E-post Skriv ut PDF

Resultatet av uravstemning for IKT-overenskomsten mellom NHO og LO/EL & IT Forbundet er klart.

Valgdeltakelsen var bare i overkant av 40 prosent og dermed ikke høy nok til at uravstemningen er bindende. Resultatet måtte derfor endelig godkjennes av LO.

EL & IT Forbundet er skuffet over den lave valgdeltakelsen, men den høye andelen ja-stemmer blant dem som stemte er svært gledelig. Av de som deltok var det nesten 90 prosent som stemte ja.

 

Forhandlingsløsning for IKT-overenskomsten

E-post Skriv ut PDF

Tarifforhandlingene på IKT-overenskomsten med NHO ble avsluttet i natt med et anbefalt resultat.

Les mer …
 

Uravstemning hovedoppgjøret LOK 2012

E-post Skriv ut PDF

Uravstemningsheftet

Heftet er lagt ut på forbundets hjemmeside og på ”Min side”. I tillegg er det sendt ut til fagforeningene/distriktene på e-post.

Les mer …
 

Solid løft for fagarbeidere i Relacom

E-post Skriv ut PDF

Torsdag 3. mai ble partene enige om oppgjøret i Relacom. Klubben er godt fornøyd med nivåløftet for fagarbeider med mer enn 8 års ansiennitet. Det var den viktigste prioriteringa til EL & IT Klubb Relacom.

Mer om resultatene i B-delsforhandlingene

 • Minimum årslønn for en fagarbeider etter 8 års ansiennitet blir 390 000 kroner. Oppnåelsen skjer etappevis; i år og i 2013.
 • Fagarbeidere med mer enn 8 års ansiennitet, og høyere lønn enn gjennomsnittet i denne gruppen, skal uansett ha minimum 8 000 kroner i tillegg.
 • Det gis et generelt tillegg, inkl. A-delstillegget, på 8 000 kroner til alle andre stillingsgrupper.
 • For fagarbeidere med mindre enn 8 års ansiennitet vil mange få et løft ved at minstelønnssatsene heves med 15 000 kroner til 345 000 kroner for nyutdannet fagarbeider, og med 20 000 kroner til 355 000 kroner for fagarbeider med 4-8 års ansiennitet. I denne gruppen skal alle ha minimum 5 000 kroner i generelt tillegg.
 • Beregningsgrunnlaget for lærlinger er 355 000 kroner fra 1. april 2012.
 • Det settes av 1,5 millioner til pott for individuelle tillegg hvor fordelinga skal avtales mellom partene.
 • Det skal etableres et fast partssammensatt opplæringsutvalg i bedriften og ved ansettelse av ufaglært arbeidskraft skal det gis et tilbud om å ta fagbrev.
 • Et partssammensatt utvalg skal samarbeide om seniorpolitikk.
 • Avtaleretten på tjenestepensjonsordningen videreføres.

  Fullstendig resultat kan leses i protokollen på Klubbavisa.no 
 

Oppgjøret klart for Stiftelsen Telemuseet

E-post Skriv ut PDF

B-delsforhandlingene i Spekter for Stiftelsen Telemuseet ble ferdige denne uken. Økonomisk gir oppgjøret et generelt tillegg på 10 000 kroner, inkl. A-delstillegget.

Andre framforhandlede løsninger:

 • Endringer i pensjonsordning og forsikringsordning skal kun skje ved enighet mellom partene i tariffperioden.
 • Korte velferdspermisjoner gis til behandling/kontroll hos tannlegespesialist og for behandling hos fysioterapeut/kiropraktor når trygden gir stønad til behandlingen.
 • Partene er enige om å utarbeide en avtale om seniorpolitikk.
 • I tillegg til det generelle tillegget gis det et lavtlønnstillegg på 0,50 kroner per time til arbeidstakere med årslønn som er lik eller lavere enn 352 620 kroner per år.
 • Det gis et justeringstillegg til teknisk assistent på 3 000 kroner (fulltidsstilling).
 • Det gis et tillegg på 5 000 kroner til fotograf.
 • Kronesatsen for helgetillegg økes med 4 kroner.
 • Det er også enighet om at ingen ansatte i lønnsgruppe 2-8 med mer enn 10 års ansiennitet skal tjene under 300 000 kroner (fulltidsstilling).
 
Side 1 av 2

Nyhetsbrev