Info Tillitsvalgt Generell info Informasjon om ny pensjonsreform
Informasjon om ny pensjonsreform PDF Skriv ut E-post
onsdag 17. mars 2010 23:00

NAV starter denne uka en omfattende informasjonskampanje om den nye pensjonsreformen. Alle som er født f.o.m. 1944 – 1948 (totalt 190 000 mennesker) får tilsendt informasjonsbrev og brosjyre om ny alderspensjon fra folketrygden.

Vervetema
Det betyr at pensjon vil stå svært sentralt i folks bevissthet i vår. Dette må LO og forbundene dra veksler på i arbeidet med rekruttering.

Nettside med sentrale dokumenter
For å øke kompetansen om pensjon hos oss alle, og spesielt tillitsvalgte, lager LO en samleside om temaet. På denne siden - www.lo.no/afp - legges det ut aktuelt materiell som er relevant for tillitsvalgte. Eksempler på dokumenter er foredragsdisposisjoner, samfunnsnotater, mest stilte spørsmål, brosjyre og løpeseddel. Brosjyren og løpeseddelen lages slik at forbundet kan benytte disse i vervearbeidet.

Denne siden skal være operativ fra 22. mars 2010.

Pensjon er viktig!
Det som blir lagt ut på www.lo.no/afp er laget med tanke på å bidra til økt rekruttering. Det er viktig at LO og forbundene kommer på banen i forbindelse med denne informasjonskampanjen. AFP er tross alt en tariffestet ordning som ble forhandlet fram av LO i 1988 og siden er blitt forbedret gjennom flere tariffoppgjør.

Jobb lenger – tjen mer
Fra 1. januar 2011 blir AFP-ordningen i privat sektor endret fra å være en tidsavgrenset pensjon til å bli et livsvarig påslag/tillegg til fleksibel alderspensjon. Du går av ved 62 år med like god pensjon som tidligere men samtidig kan du jobbe og tjene så mye du vil ved siden av – uten avkorting i pensjonen.

Godt verveargument
Dette er en meget bra ordning og er et argument det burde være mulig å verve mange nye medlemmer på, spesielt de som nærmer seg 57 år – da det er siste frist for å organisere seg hvis man skal sikre 5 års opptjening før 62 år.

 

Nyhetsbrev