Info Tillitsvalgt Generell info Oversikt kravoverlevering og forhandlinger
Oversikt kravoverlevering og forhandlinger PDF Skriv ut E-post
onsdag 07. april 2010 14:04

Her finner du tidspunkt for kravoverlevering, forhandlinger og overenskomstenes utløpsdato. Under oversikten er det viktig informasjon om ”Min side”.

Avtaleområde Krav-overlevering Forhandlinger Utløp avtale
Landsoverenskomsten for elektrofagene 25. mars Uke 17 (26. - 30.april) 30. april

Telenor +
Speilavtalen 19. april 20. - 21. april 31. mars
Energi Norge EBL 21. april 19. - 21. mai 31. mai
Heisoverenskomsten 10. - 12. mai 15. mai
IKT (22. - 23. april – ikke bekreftet) 31. mars
Kabelmontør
(avh. av verksted-overenskomsten) Ikke avklart 31. mars
Treforedling
(avh. av verksted-overenskomsten) Begynnelsen av mai 31. mars
HSH – 2 avtaler 29. april (begge) 31. mars
Spekter A-del 13. april B-del uke 16-17 31. mars
KS Bedrift 9. - 11. juni 31. mai
Stat Ikke avklart 30. april
Kommune Ikke avklart 30. april
Samfo og
Rammeavtale Ikke avklart 30. april
Denne oversikten ligger også på forbundets tariffsider og blir oppdatert når nye datoer er klare.


Min side
Forbundet minner om at Min side, som er et valg på forbundets hjemmeside, skal brukes som informasjonskanal under årets hovedoppgjør. Via ditt medlemsnummer, som bl.a står på tidligere utsendt medlemskort, kan du gå inn og få informasjon direkte knyttet til det enkelte avtaleområde. Er du i tvil om ditt medlemsnummer, kontakt ditt EL & IT-distrikt.
Registrér deg!
Vi har også mulighet for å sende ut nyheter direkte på e-post og mobil. Det avhenger av at forbundet har registrert disse kontaktmulighetene. Forbundet oppfordrer derfor om at de medlemmer som ikke har registrert e-post og mobilnummer gjør det på Min side.

 

Nyhetsbrev