Nye overenskomster Skriv ut
mandag 05. november 2012 07:37

Etter hvert som oppdaterte overenskomster etter årets hovedforhandlinger er ferdige, legges de
ut på nettsiden. De som er lagt ut hittil er Landsoverenskomsten for
elektrofagene, Offshoreavtalen, IKT-overenskomsten og energioverenskomsten med
Energi Norge. De er også lagt ut på ”Min side”.