Info Tillitsvalgt Energi Spekter-oppgjøret
Spekter-oppgjøret PDF Skriv ut E-post
onsdag 09. april 2008 23:00

Enighet i A-delsforhandlingene. Oppgjøret fortsetter i fase 2.

Det ble i går ettermiddag løsning i A-delsforhandlingene mellom LO Stat og Spekter. Nå går oppgjøret inn i fase 2 og virksomhetsvise forhandlinger med frist ved midnatt 30. april.

Resultatet A-del ble:
• et generelt tillegg på 3 900 kroner
• et tillegg på 5 850 kroner per år til arbeidstakere med en årslønn som er lavere enn 301 320 kroner
• AFP etter LO/NHO-modellen for alle arbeidstakere som ikke er omfattet av offentlige ordninger.
60 000 medlemmer i denne sektoren er fra 2010 er sikret en AFP-ordning minst på høyde med det som ble resultatet i LO/NHO-oppgjøret. De som har en bedre ordning i dag vil ikke få redusert den med dette resultatet.
Tilgang til statistikk og lønnsdata
Partene skal i først omgang ha tilgang til relevant informasjon/lønnsdata som understøtter forhandlinger basert på de avtalte kriteriene, herunder lønnsdata fordelt på kjønn. Dette har vært et problem i tidligere forhandlinger fordi virksomhetene i Spekter har ikke vært flinke til å presentere lønnsdata som kan brukes som grunnlagsmateriale, skriver LO Stat på sin hjemmeside.

10. april 2008  (GH)
Tilbake til fase 3-forhandlinger
I protokollen slås det fast at partene skal legge vekt på lavlønn/likestilling/likelønn og hensynet til langtidsutdannede i den virksomhetsvise lønnsfastsettelsen. Også spørsmål knyttet til tjenestepensjon kan bli forhandlingstema i B-delsforhandlingene. Dersom de lokale parter ikke blir enige i disse spørsmålene, vil dette bli behandlet i fase3-forhandlingene i henhold til Spekters forhandlingsmodell.
Sentral bistand
Ved behov for bistand skal dette varsles så tidlig som mulig, og siste frist for å be om bistand i de lokale forhandlingene er torsdag 24. april kl. 1600.
Forbundets avtaler
Område 3: Avinor
Område 9: ErgoGroup AS, Geomatikk AS, Stiftelsen Norsk Telemuseum, Relacom AS, Statnett Transport AS, Statnett SF og Umoe IKT AS
Område 10: Helseforetak

I tillegg til disse forhandlingene skal det også etableres en ny overenskomst for FUBI AS.

 

Nyhetsbrev