Info Tillitsvalgt Energi Mer om streikegrunnlaget på Energiavtalen
Mer om streikegrunnlaget på Energiavtalen PDF Skriv ut E-post
torsdag 27. september 2012 09:13

Lavt økonomisk tilbud
EL & IT Forbundet og Fagforbundet fikk et for lavt økonomisk tilbud. KS Bedrift opererer med en ramme på 5,3 % på det avviste tilbudet. Dette tallet gir ikke et reelt uttrykk for økonomien, men inneholder elementer som vi forklarer her.


Da vi startet meklingen starta vi på 4,9 %. Dette tallet består av et
lønnsoverheng (fjorårets oppgjør) fra
2011 på 2,9 % og en lønnsglidning (det vil si en forventet lokal lønnsvekst i 2012) på 2,0 %. -Se faktaboks på neste side-
Hvis vi legger KS Bedrift sine egne tall til grunn har vi i realiteten fått et
tilbud på 0,4 %.

Minstelønnssatser
Heving av minstelønnssatsene, spesielt for de lavest lønte, var ett av våre
prioriterte krav. Tilbudet var å heve disse satsene med 2 %. Dette er for lavt
med tanke på at disse satsene reguleres bare annethvert år.

Reisebestemmelsene
Forbedringer for de av våre medlemmer som reiser – uten nattkvarter i eget hjem
- har vært en prioritert del ved dette oppgjøret. KS Bedrift kom oss ikke i
møte på de fleste elementer i disse kravene.

Ubekvem arbeidstid
KS Bedrift hevder å ha full styringsrett til å plassere arbeidstiden for
den enkelte til en hvilket som helst tid på døgnet uten at det utløser noen
kompensasjon. Dette er selvfølgelig uakseptabelt. EL & IT Forbundet krever
overtidsbetaling for arbeid som legges på natta.

Øvrige uenigheter
KS Bedrift avviste en lang rekke av våre øvrige krav blant annet krav om
utrykningstillegg og kompensasjon for Leder for sikkerhet.

Pensjon
KS Bedrift har gjennom hele forhandlings- og meklingssituasjonen vært svært
opptatt av å få endret vår pensjonsbestemmelse. Kravet ble ikke trukket før tett
oppunder meklingsfristens utløp i natt, og kompliserte situasjonen betydelig.

Opptrapping

Tidlig i neste uke vil vi varsle en opptrapping av streiken.

Faktaboks:
Lønnsoverheng

Betegnelse på forskjellen mellom gjennomsnittsinntekten i et
kalenderår og lønnsnivået ved slutten av året. Det forteller dermed hvor stor
årslønnsveksten fra ett år til det neste vil bli hvis det ikke gis lønnstillegg
i det siste året.

Ved lønnsoppgjørene er
lønnsoverhenget en av komponentene som inngår i den økonomiske rammen for
lønnsoppgjøret.

Hvis alle lønnstillegg ble
gitt med virkning fra 1. januar, ville lønnsoverhenget per definisjon være null
og det ville være unødvendig å beregne det. Siden lønnstillegg gis på ulike
tidspunkter, er det nødvendig å beregne lønnsoverheng og årslønnsvekst for å
kunne sammenlikne lønnsutviklingen for ulike lønnstakergrupper fra ett år til
det neste.

Størrelsen på overhenget
kan variere betydelig, både fra bransje til bransje og fra år til år.
Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn
tilsvarende tillegg som gis tidlig i året.

Lønnsglidning

Lønnsutvikling
i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir gitt ved de sentrale
tariffoppgjørene, f eks lønnstillegg gitt etter lokale forhandlinger og
personlige tillegg som ansiennitetsopprykk o.l.Kilde:
Tariffleksikon Fri Fagbevegelse

 

Nyhetsbrev