Energi - nyheter

Landstariffkonferansen for LOK-området

E-post Skriv ut PDF

Landstariffkonferansen (LTK) avholdes i Bergen 21. til 24. oktober 2013.

Installasjonsutvalget avholdt møte i juni og behandlet da blant annet temaer for konferansen. Det betyr ikke automatisk at temaene får et eget pkt. i dagsorden, noen kan bli ivaretatt ved at de f. eks tas inn i den tariffpolitiske debatten.

Vedtatte punkter:

 • Åpning
 • Generell debatt
 • Beretning fondene
 • § 5, vedtekter og utvikling videre
 • Etter valget
 • Kampanje akkord
 • Tariffpolitisk debatt
 • Presentasjon av rapport om elektronisk overvåkning
 • Sosial dumping
 • Behandling av forslag
 • Behandling av innstillinger fra redaksjonskomité
 • Prioriteringer og oppgjørsform
 • Valg

En kjøreplan for konferansen blir satt opp av administrasjonen.

Frister og økonomi

Frist for forslag og påmeldinger til konferansen er 10. september. Vi sender ut en oversikt over antall delegater etter ferien, men distriktene kan beregne at delegatfordelingen er ganske lik som for konferansen i 2011.

 

Streiken ved energiverkene trappes opp fra mandag 8. oktober

E-post Skriv ut PDF

Konflikten mellom Fagforbundet, EL & IT Forbundet og KS Bedrift er nå inne i sin sjette dag uten at det har vært kontakt mellom partene.
Nå varsler Fagforbundet og EL & IT Forbundet opptrapping av streiken. De nye selskapene tar del i konflikten fra og med mandag 8. oktober - fra arbeidstidens begynnelse.

Les mer …
 

Mer om streikegrunnlaget på Energiavtalen

E-post Skriv ut PDF

Lavt økonomisk tilbud
EL & IT Forbundet og Fagforbundet fikk et for lavt økonomisk tilbud. KS Bedrift opererer med en ramme på 5,3 % på det avviste tilbudet. Dette tallet gir ikke et reelt uttrykk for økonomien, men inneholder elementer som vi forklarer her.

Les mer …
 

Spekter-oppgjøret

E-post Skriv ut PDF

Enighet i A-delsforhandlingene. Oppgjøret fortsetter i fase 2.

Les mer …
 

Nyhetsbrev