Elektro - nyheter

Lønnsstatistikk LOK – SSB-oppsett

E-post Skriv ut PDF

§ 16.7 i Landsoverenskomsten

Så langt har vi heller ikke i år mottatt noen statistikk fra Norsk Teknologi slik NT etter bestemmelsen i § 16.7 er forpliktet til. Vi skal selvsagt purre på Norsk Teknologi for å få statistikken, men i forrige tariffperiode har så vi ingen slik statistikk.

Les mer …
 

Ingen streik for elektrikerne

E-post Skriv ut PDF

Meklingsløsning for landsoverenskomsten

Tidlig onsdag morgen, etter 5 timer på overtid, gikk et enstemmig forhandlingsutvalg inn for å godta meklerens løsning for Landsoverenskomsten for elektrofagene.

Gjennom meklingen har forbundet fått gjennomslag for flere prioriterte krav, noe forhandlingsutvalget er godt fornøyd med.

Les mer …
 

Mekling og informasjon utad

E-post Skriv ut PDF

Mekling for Landsoverenskomsten for elektrofagene mellom Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet starter klokka 11.00 i dag under ledelse av mekler Merethe Smith.

Les mer …
 

Offshore og reisebedrifter tas ut i første streikeuttak

E-post Skriv ut PDF

Mekling for Landsoverenskomsten for elektrofagene starter mandag 14. mai med frist ved midnatt tirsdag 15. mai. Følgende uttak er i dag meldt Riksmekleren og arbeidsgivermotparten Norsk Teknologi. Totalt 1 805 medlemmer, inkludert direkteoverenskomster (61) og andre NHO-bedrifter (72) innenfor offshore- og reiserelaterte bedrifter tas ut i første omgang.

Les mer …
 

Meklingsdatoer for LOK

E-post Skriv ut PDF

Forbundet har fått beskjed om at mekling for Landsoverenskomsten for elektrofagene blir mandag 14. og tirsdag 15. mai, med utløpsfrist ved midnatt 15.mai.

Eventuell konflikt trer i kraft fra arbeidsdagens start onsdag 16. mai.

Mekler er Merethe Smith.

Forbundet leverer plassfratredelse til Riksmekleren fredag 11. mai. Det informeres om plassfratredelse/uttak når dette er levert Riksmekleren.

Vi ber om at fagforeninger gjør de nødvendige forberedelser for en mulig konflikt. 

 
Side 2 av 3

Nyhetsbrev