Elektro - nyheter

Brudd i forhandlingene for Landsoverenskomsten for elektrofagene

E-post Skriv ut PDF

I dag, fredag 27. april kl. 14.20, konstaterte EL & IT Forbundet at det ikke var mulig å oppnå et forhandlingsresultat. Dermed var brudd i forhandlingene et faktum.

EL & IT Forbundet oppnådde ikke et akseptabelt forhandlingsresultat på de prioriterte kravene:

  • Forbedringer for reisepersonell
  • Forbedringer av bestemmelsene vedrørende inn- og utleie
  • Forbedringer knyttet til Akkordtariffen

Generelle tillegg var ikke drøftet da forhandlingene ble brutt.

Oppgjøret går nå videre til mekling. Riksmekler blir varslet og fastsetter den videre framdriften.

Vi kommer tilbake med mer informasjon straks tidspunkt for mekling er fastsatt.

For mer informasjon kontakt:
Forbundsleder/forhandlingsleder Hans O. Felix, mobil 908 55 815 eller
Avdelingsleder Jan O. Andersen, mobil 908 55 826.

 

Framdrift for forhandlingene mellom EL & IT Forbundet og Norsk Teknologi

E-post Skriv ut PDF

Forhandlingsutvalget har avholdt to møter og det siste møtet var 10. april for å utforme kravene som forbundet vil fremme overfor Norsk Teknologi.

EL & IT Forbundet overleverte sine krav til motparten i dag 12. april. Kravene bygger på den prosessen vi har gjennomført gjennom våre tariffkonferanser, vedtak i landsstyret og vedtaket fra LOs representantskap.

På dette møte fikk vi også overlevert kravene fra Norsk Teknologi. Disse er også lagt ut på forbundet sin hjemmeside.

Forhandlingene gjennomføres den siste uka i april med oppstart mandag den 23. april, avslutning er avtalt til fredag 27. april.

Dersom det blir oppnådd et forhandlingsresultat, vil det deretter bli gjennomført en uravstemning. Hvis det gjennom forhandlingene ikke oppnås et resultat som forhandlingsutvalget mener kan sendes ut på uravstemning, går tariffoppgjøret til mekling. Det er riksmeklingsmannen som styrer den videre framdriften.Laughing

 
Side 3 av 3

Nyhetsbrev