Info Tillitsvalgt Elektro Trykking av Landsoverenskomsten
Trykking av Landsoverenskomsten PDF Skriv ut E-post
mandag 06. august 2012 07:56

I år har forbundet etter å ha hentet inn tilbud fra flere leverandører valg å trykke alle våre overenskomster hos LO Media.
 

Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) og den tilhørende offshoreavtalen er revidert i samarbeid med Norsk Teknologi og oversendt LO Media for trykking.

En PDF versjon av LOK og offshoreavtalen legges nå ut på forbundets hjemmeside og på Min Side.

Trykkeriet er nå sommerstengt i 2 uker slik at LOK og Offshoreavtalen ikke vil bli sendt ut til fagforeningene før i begynnelsen av august. Vi skal gi nærmere beskjed når vi vet mer nøyaktig tidspunkt for utsendelse.

Når det gjelder akkordtariffen har det også vært jobbet med å revidere denne etter oppgjøret. Det er nå vanskelig å si noe nærmere om når vi kan være ferdige fordi vi tar en grundig gjennomgang av alle tekster og bestemmelser samt kommentarene. Også her vil vi gi nærmere beskjed når vi vet noe mer.

Onshoreavtalen og skipsavtalen vil ikke bli trykket opp på nytt.

 

Nyhetsbrev