Info Tillitsvalgt Elektro Lønnsstatistikk LOK – SSB-oppsett
Lønnsstatistikk LOK – SSB-oppsett PDF Skriv ut E-post
onsdag 30. mai 2012 07:25

§ 16.7 i Landsoverenskomsten

Så langt har vi heller ikke i år mottatt noen statistikk fra Norsk Teknologi slik NT etter bestemmelsen i § 16.7 er forpliktet til. Vi skal selvsagt purre på Norsk Teknologi for å få statistikken, men i forrige tariffperiode har så vi ingen slik statistikk.

 Lønnsstatistikk

Vedlagt finner du en enkel lønnsstatistikk. Tallene i denne er levert av NHO,mens selve statistikken er satt opp av SSB.

Statistikken baserer seg for 2011 på over 18 000 årsverk. Vi antar at det i dette tallet også er innrapportert data fra bedriftene for arbeidstakere uten fagbrev og at gjennomsnittlig lønn for fagarbeidere dermed er litt høyere enn det som er oppgitt i statistikken.

Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet benytter denne statistikken til å regulere overtidssatsene i Landsoverenskomsten for elektrofagene.

 Årstall            Årslønn                     Timelønn

2006               331 598                     170,05

2007               367 517                     188,47

2008               382 278                     196,04

2009               396 786                     203,48

2010               417 339                     214,02

2011               431 828                     221,45

 

Nyhetsbrev