Info Tillitsvalgt

Tariff informasjonLandstariffkonferansen for LOK-området

Landstariffkonferansen (LTK) avholdes i Bergen 21. til 24. oktober 2013.

Installasjonsutvalget avholdt møte i juni og behandlet da blant annet temaer for konferansen. Det betyr ikke automatisk at temaene får et eget pkt. i dagsorden, noen kan bli ivaretatt ved at de f. eks tas inn i den tariffpolitiske debatten.

Vedtatte punkter:

 • Åpning
 • Generell debatt
 • Beretning fondene
 • § 5, vedtekter og utvikling videre
 • Etter valget
 • Kampanje akkord
 • Tariffpolitisk debatt
 • Presentasjon av rapport om elektronisk overvåkning
 • Sosial dumping
 • Behandling av forslag
 • Behandling av innstillinger fra redaksjonskomité
 • Prioriteringer og oppgjørsform
 • Valg

En kjøreplan for konferansen blir satt opp av administrasjonen.

Frister og økonomi

Frist for forslag og påmeldinger til konferansen er 10. september. Vi sender ut en oversikt over antall delegater etter ferien, men distriktene kan beregne at delegatfordelingen er ganske lik som for konferansen i 2011.

 

Akkordtariffen landbasert virksomhet

Akkordtariffen for landbasert virksomhet innen Landsoverenskomsten for elektrofag er ferdig redigert.

Les mer …
 

Reviderte satser bilgodtgjørelse, kost og losji

EL & IT Forbundet og Norsk Teknologi har gjennomført forhandlingsmøte om endringer i statens satser for bilgodtgjørelse, samt kost og losji.

Les mer …
 

Nye overenskomster

Etter hvert som oppdaterte overenskomster etter årets hovedforhandlinger er ferdige, legges de
ut på nettsiden. De som er lagt ut hittil er Landsoverenskomsten for
elektrofagene, Offshoreavtalen, IKT-overenskomsten og energioverenskomsten med
Energi Norge. De er også lagt ut på ”Min side”.

 

Streiken ved energiverkene trappes opp fra mandag 8. oktober

Konflikten mellom Fagforbundet, EL & IT Forbundet og KS Bedrift er nå inne i sin sjette dag uten at det har vært kontakt mellom partene.
Nå varsler Fagforbundet og EL & IT Forbundet opptrapping av streiken. De nye selskapene tar del i konflikten fra og med mandag 8. oktober - fra arbeidstidens begynnelse.

Les mer …
 
Side 1 av 5

Nyhetsbrev