Hva koster det og hva får jeg?
Hva koster det og hva får jeg? PDF Skriv ut E-post
mandag 20. september 2010 07:37
Det er ikke gratis å yte den servicen EL & IT Forbundet gjør og det er medlemmene som betaler for dette. Som medlem betaler du 1,2 prosent av brutto månedslønn i kontingent. Klubber og fagforeninger kan vedta en tilleggskontingent for sine medlemmer. Kontingenten brukes til å dekke forbundets utgifter på en rekke områder:

 • Ansatte sentralt og i distriktene som er klare til å hjelpe deg
 • Advokater og jurister ved rettstvister
 • Informasjonsvirksomhet
 • Kontakt med politiske miljøer
 • Møter og konferanser for tillitsvalgte og medlemmer
 • Innflytelse på arbeidsplassen
 • Sikre lønn- og arbeidsvilkår
 • Etter- og videreutdanning
 • Forhandlingsstyrke lokalt og sentralt
 • Tilbud om gode forsikringsordninger
 • Støtte ved omstillinger
 • Profesjonell hjelp når du trenger det
 • EL & IT Forbundet arbeider for gode pensjonsrettigheter
 • Medlemsblad til alle medlemmer

Ved eventuell utmeldelse skal dette skje skriftlig (faks/brev) med undertegning. Det krever forsikringsselskapet som dokumentasjon. E-post er ikke godkjent som utmelding!
 

Nyhetsbrev