Bli medlem

Når du er medlem i EL & IT Forbundet betaler du 1.2% av bruttolønn i kontingent. I tillegg blir du omfattet av en obligatorisk, men gunstig forsikringsordning.

Hva får du ut av det da ?

Faste ansatte som er klare til å hjelpe deg. Advokater og jurister ved rettstvister. Informasjon. Møter og konferanser for tillitsvalgte. Innflytelse på arbeidsplassen. Sikre lønns- og arbeidskår. Etter- og videreutdanning. Forhandlingsstyrke lokalt og sentralt. Profesjonell hjelp når du trenger det.

Bli medlem:


Jeg ønsker medlemskap i EL og IT Forbundet
Jeg ønsker mer informasjon om EL og IT Forbundet
Jeg ønsker mer informasjon om foreningens gunstige forsikringstilbud

Fornavn: *
Etternavn: *
Fødselsdato: *
Personnummer: *
Adresse: *
Postnummer: *
Poststed: *
Privattelefon:
Mobiltelefon:
Jobbtelefon:
Epostadresse: *

MERK: En bekreftelse på innmeldingen i EL OG IT vil bli sendt til e-posten du oppgir over.


Vi må vite litt om din arbeidsplass og arbeidsgiver:

Bedriftens navn:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Stillingstype:
Hva er 2 + 2: * (sjekker om du er en robot)

 

Nyhetsbrev