En kort oppsummering av resultatet på LOK

 

 

 

Fast lønn etter overenskomsten § 3 A økes med 5 kroner og 32 øre.

Reisemontører som følger bedriftens reiseopplegg, og som kommer for seint på jobb eller må dra tidlig fra jobb av den grunn, skal ha lønn for denne reisetiden.

Dersom lokale avtaler sies opp beholder arbeidstakerne lønnsbetingelsene inntil det er enighet om ny avtale.

Opplæring som pålegges som følge av forskrift om sikkerhet i elektriske anlegg skal gjennomføres i arbeidstiden.

Godtgjøring når helligdager, 1. mai og 17. mai faller innenfor tidsrom hvor arbeidstakeren har ferie eller er permittert på grunn av driftsstans.

Partene går sammen om et initiativ ovenfor LO og NHO for å legge bedre til rette for rullerende permitteringer.

I de tilfeller arbeidstidsordningen på den enkelte bedrift hjemler fri hver lørdag skal arbeid på lørdager betales med 100 prosent overtidstillegg.

Avtalen gjelder ut april 2018.

Nyhetsbrev


Navn:
Epost:

Vi tilbyr

icon-ja  Faste ansatte som kan hjelpe deg.

icon-ja  Innflytelse på arbeidsplassen.

icon-ja  Advokater ved rettstvister.

icon-ja  Sikre lønns- og arbeidskår.

icon-ja  Etter- og videreutdanning.

icon-ja  Hjelp når du trenger det.

icon-ja  Møter og konferanser.

icon-ja  Forhandlingsstyrke.