Enighet i Elektrofaget LOK

Godt resultat

– Vi fikk et godt resultat, både økonomisk og med tanke på innretning, sier Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet og den som ledet forbundets forhandlingsdelegasjon.

Bekjemping av sosial dumping var på forhånd flagget som en hovedprioritet for EL og IT.

– Derfor var vi opptatt av å flytte penger fra områder som ikke er allmenngjort til områder som er det. Det fikk vi til, sier Andersen. 

Vanskelig i olja

En annen og viktig prioritering for EL og IT var bedre betingelser for reisemontørene.

– Vi tok noen skritt i riktig retning, og kan få til mer i og med at vi skal jobbe videre med dette i et partssammensatt utvalg. Lengre var det ikke mulig å komme, særlig med tanke på den vanskelige situasjonen i oljeindustrien, sier Andersen. 

Enighet om lokale avtaler

Bransjen har en sentral avtale som fastsetter minstestandarder, og lokale avtaler ved hver enkelt bedrift som gir betingelser ut over den sentrale avtalen. Fem bedrifter, blant dem avdelinger i de store installasjonsselskapene Bravida og Caverion, har valgt å si opp den lokale avtalen. 

– Vi kan ikke godta at arbeidsgiver ensidig fastsetter lavere lønn for sine ansatte. Derfor krevde vi endringer i den sentrale avtalen, og oppnådde det vi ønsket. Arbeidstakerne får beholde sine lønnsbetingelser inntil det er enighet om ny avtale, sier Andersen.

– Dette var et viktig spørsmål for oss og som dukket opp i sluttfasen av oppgjøret.

Flyttet penger

Selv om oppgjøret holdt seg innenfor rammen av det som ble oppnådd i frontfagsoppgjøret, klarte EL og IT å forhandle seg fram til flere økonomiske forbedringer. 

En økning av fastlønna med 5,32 kroner per time ved å flytte penger fra lønn som ikke er omfattet av allmenngjøringsbestemmelsene til lønn som er det, anses som et viktig grep mot sosial dumping. 

I tillegg har forbundet fått på plass viktige forbedringer på opplæring. Alle pålagte kurs skal heretter foregå i arbeidstida og det skal betales 100 prosent overtid for arbeid på lørdager. Også kronetillegget for arbeidstakere uten fagbrev er hevet med 6 kroner. I EL og IT gjelder dette i første rekke medlemmer innen tele og alarmvirksomhet. 

– Alt i alt er dette et omfattende forhandlingsresultat med mange forbedringer, sier Andersen. 

Mot én stemme vedtok forhandlingsutvalget å anbefale forslaget fredag. 
Forhandlingsresultatet går nå til uravstemning med frist 2. juni.

Nyhetsbrev


Navn:
Epost:

Vi tilbyr

icon-ja  Faste ansatte som kan hjelpe deg.

icon-ja  Innflytelse på arbeidsplassen.

icon-ja  Advokater ved rettstvister.

icon-ja  Sikre lønns- og arbeidskår.

icon-ja  Etter- og videreutdanning.

icon-ja  Hjelp når du trenger det.

icon-ja  Møter og konferanser.

icon-ja  Forhandlingsstyrke.