LOfavør betalingsforsikring boliglån (arbeidsledighetsforsikring)

Ufrivillig arbeidsledighet kan også føre til at boliglånet blir vanskelig å håndtere. LOfavør tilbyr en betalingsforsikring for boliglån, som sikrer at boliglånet fortsatt nedbetales selv om du ikke kan jobbe på grunn av ufrivillig arbeidsledighet eller permittering. På den måten er du sikret å beholde både boligen, og det gode forholdet med banken du har lån i.

Som medlem av et LO-forbund, får du forsikringen til lavere omkostninger og bedre betingelser enn det som LOfavørs leverandør , Sparebank 1 Forsikring, tilbyr.

Medlemsfordeler      LO favr

  • Ingen tegnings- eller endringsomkostninger
  • Ingen administrasjonsomkostninger som e-kunde
  • Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordeler når familiens forsikringer samles på samme betalingsavtale
  • Boliglånet kan være i hvilken som helst bank
 • Ingen helseerklæring

Alle betingelser (fullstendig vilkår)

 1. For å kjøpe arbeidsledighetsforsikringen må du være mellom 18 og 60 år og ha et boliglån.

 2. Du må være fullt arbeidsfør og fast ansatt minst 16 timer i uken som arbeidstaker (”fast ansatt”) i minst seks sammenhengende måneder før tegning av forsikringen.

 3. Utbetalingen skjer ved ufrivillig arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager. Utbetalingen skjer månedlig etterskuddsvis - i inntil 12 måneder per tilfelle.

 4. Forsikringen må ha vært i kraft i minst 90 dager før du kan søke om første erstatningsutbetaling. Det betyr at du må ha tegnet og betalt forsikringen i tre måneder (90 dager) før du blir arbeidsledig eller permittert.

 5. Maksimalt antall månedlige utbetalinger i forsikringstiden er 36 måneder.

Kontakt Sparebank 1 Forsikring direkte eller via LOfavør om denne forsikringen er av interesse.

 

Nyhetsbrev


Navn:
Epost:

Vi tilbyr

icon-ja  Faste ansatte som kan hjelpe deg.

icon-ja  Innflytelse på arbeidsplassen.

icon-ja  Advokater ved rettstvister.

icon-ja  Sikre lønns- og arbeidskår.

icon-ja  Etter- og videreutdanning.

icon-ja  Hjelp når du trenger det.

icon-ja  Møter og konferanser.

icon-ja  Forhandlingsstyrke.