Verv en lærling

Verv en lærling - og du kan vinne en reise for 10 000 kroner

Årets vervekonkurranse er i gang. Målsettingen i år som tidligere, er å verve flest mulig av lærlingene som i disse dager starter sin læretid ute i bedriftene. Alle som har vervet minst ett medlem er med i trekning av hovedpremien som er et reisegavekort til en verdi av 10 000 kroner.

Eksisterende lærlingmedlemmer som verver en uorganisert lærling, får to "lodd" i potten for hver nye lærling de verver.

Husk at den du verver må skrive inn ditt navn som verver i innmeldingsskjemaet for at du skal bli registrert. Registrering skjer påelogit.no.

Vi startet å telle nye lærlingemedlemmer 1. august og kampanjen går fram til landsstyrets møte 6. desember. Da trekker vi hovedpremien og ekstrapremier til fem nye innmeldte lærlinger.

Trenger du verveargumenter? 

De får du her

Seier for Notodden Energi

 

Direktoratet for Arbeidstilsynet ga EL og IT Forbundet fullt medhold

Direktoratet for Arbeidstilsynet har vedtatt at avspaseringsordningen til beredskapsvaktene ved Notodden Energi skal være 1:5. – Vi oppfatter dette som en full seier, sier forbundssekretær Jarle Eide.

I mars i fjor sendte EL og IT Forbundet og NITO brev til Arbeidstilsynet om at de måtte fastsette hva som skulle
være omregningsfaktor for beredskapsvaktene ved Notodden Energi AS. Enkelt sagt: Hvor mange timer avspasering skulle vaktmannskapet ha for å gå beredskap.

Les mer …

Nyhetsbrev


Navn:
Epost:

Vi tilbyr

icon-ja  Faste ansatte som kan hjelpe deg.

icon-ja  Innflytelse på arbeidsplassen.

icon-ja  Advokater ved rettstvister.

icon-ja  Sikre lønns- og arbeidskår.

icon-ja  Etter- og videreutdanning.

icon-ja  Hjelp når du trenger det.

icon-ja  Møter og konferanser.

icon-ja  Forhandlingsstyrke.